Test

Bảng 1

                   
CAO THỦ
CHỐT SỐ
duongnguyen123
duongnguyen12330 điểm

ĐỀ: 81

Độ Lê xuân độ
hoanhon3626 điểm

ĐỀ: 95

duc72
duc7226 điểm

ĐỀ: 34

Pham Sy chinh
563625 điểm

ĐỀ: 03

Mai Nguyễn
MaiNguyen7525 điểm

ĐỀ: 46

Quang Nguyễn
HAMILTON23 điểm

ĐỀ: 26

Tien Ngo
XUANLAIVE23 điểm

ĐỀ: 00

Tố Bão
Baoto20 điểm

ĐỀ: 14

khongbiet6
khongbiet620 điểm

ĐỀ: 94

Quân Trần manh
manhquan45619 điểm

ĐỀ: 38


Bảng 3
                   
CAO THỦ
CHỐT SỐ
duongnguyen123
duongnguyen12330 điểm

ĐỀ: 81

Độ Lê xuân độ
hoanhon3626 điểm

ĐỀ: 95

duc72
duc7226 điểm

ĐỀ: 34

Pham Sy chinh
563625 điểm

ĐỀ: 03

Mai Nguyễn
MaiNguyen7525 điểm

ĐỀ: 46

Quang Nguyễn
HAMILTON23 điểm

ĐỀ: 26

Tien Ngo
XUANLAIVE23 điểm

ĐỀ: 00

Tố Bão
Baoto20 điểm

ĐỀ: 14

khongbiet6
khongbiet620 điểm

ĐỀ: 94

Quân Trần manh
manhquan45619 điểm

ĐỀ: 38

Đang tải...